כללי

 1. אתר האינטרנט הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת שירוחן בע"מ שנוסדה בשנת 1994 מספר עוסק מורשה 511989766.
 2. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 3. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 4. האתר מספק בין היתר מידע אודות אתרי אירוח, בתי מלון, אכסניות, אירוח כפרי, צימרים, אירוח בקיבוצים ובתי ספר שדה.
 5. מובהר כי הזמנת שירותים באמצעות אתר זה תחשב לכל דבר ועניין כהזמנת חדרים באתרי האירוח כפי שמופיעים באתר על כל המשמעות הנובעת מכך.
 6. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה לשנות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו. תוקפם של השינויים האמורים יהיו מיום פרסומם באתר אלא אם נקבע אחרת על ידי שירוחן בע"מ.
 7. מחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. באילת המחירים אינם כוללים מע"מ. ככל שלא יכול מע"מ על פי כל דין. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי מראש.
 8. על מנת להציג אתר זה באתרים אחרים יש לקבל משירוחן בע"מ אישור מראש ובכתב.

ביצוע הזמנה באתר

 1. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים בלבד, ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות
 2. לקוח המעוניין להזמין נופש באתר יבצע ויזמין את הנופש עפ"י שדות החיפוש השונים ודפי המידע עד לביצוע הזמנה מלאה ומאושרת בדוא"ל חוזר שיגיע לכתובת המייל שהוזנה ע"י הלקוח בפרטי החובה במעמד ההזמנה
 3. החברה רשאית ושומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן את פרטי ההזמנה/בקשה ו/או לבטלה מכל סיבה שהיא ובכל עת במהלך 48 השעות לאחר קבלת ההזמנה/בקשה.

נוהל טיפול ואישור הזמנה

 1. אתר האירוח רשאי במקרה של תפוסה מלאה להעביר את הלקוח לאתר אירוח אחר באותה הרמה.
 2. לאחר בחירת העסקה המתאימה, הקלד את פרטי ההזמנה והתשלום.
 3. הזמנתך תגיע לאתר האירוח שבחרת, ותטופל מול ספקי השרות הרלוונטיים.
 4. הזמנה שתאושר תשלח ישירות לאתר האירוח ואישור הזמנה יופיע בסיום תהליך ההזמנה. על המזמין חובה להזין את כתובת המייל כדי לקבל אישור במייל מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך ליתן הסבר לכך וכן, החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את התנאים לאישור הזמנה ו ו/או למתן השירותים.
 5. תמיכה דוא"ל: Shiruchan9@bezeqint.net

ביטול ושינוי הזמנה

 1. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה או לבטלה עליו ליצור קשר עם שירות לקוחות בדוא"ל Shiruchan9@bezeqint.net לאחר ביטול ההזמנה יתקבל אישור רשמי בדוא"ל.
 2. הכל בהתחשב בתנאי הביטול ובכפוף למסירת פרטים מזהים מלאים של ההזמנה: שם אתר האירוח, שם המזמין, תאריך האירוח ו/או מספר אישור הזמנה.
 3. תנאי ביטול הזמנה: כל ביטול הזמנה, בכל מועד יהיה כפוף לתנאי הביטול של אתר האירוח. כל אדם הרוכש שירות באתר, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול העסקה כאמור ייעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות.
 4. דמי ביטול הזמנה הנם לכל חדר ו/או חבילת נופש:
 5. עונה רגילה:
 6. מקרה של ביטול הזמנה מרגע ביצוע העסקה ועד 14 יום טרם מועד האירוח, ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.
 7. במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים או פחות ממועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 25% מערך העסקה.
 8. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע לאתר האירוח ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 50% מערך ההזמנה הכולל.
 9. בעונת השיא – יולי, אוגוסט, חגים ואירועים מיוחדים:
 10. במקרה של ביטול הזמנה, מרגע ביצוע העסקה ועד 21 ימים לפני מועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.
 11. במקרה של ביטול ההזמנה מהיום ה- 21 ועד 7 ימים לפני מועד האירוח (ועברו לפחות 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה) – יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 25% מערך העסקה. ככל שלא עברו 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.
 12. במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים או פחות ממועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% מערך העסקה.
 13. חיוב המזמין יתבצע על ידי מפעיל האתר (או מי מטעמו) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין.
 14. תנאי שינוי הזמנה:
 15. עבור כל שינוי בהזמנה (סוג חדר, בסיס לינה, תאריך וכד') – יש לבצע ביטול של ההזמנה הקיימת ולבצע הזמנה חדשה. החברה אינה מתחייבת שמחיר ההזמנה יישאר כפי שהיה בעת ביצוע ההזמנה המקורית.

אחריות

 1. אתר שירוחן בע"מ אינו פועל אלא כשליח מטעם המזמינים ומביא ליצירת קשר משפטי בין המזמינים באתר שירוחן בע"מ לבין אתרי האירוח וספקי השירותים השונים המופיעים באתר. לפיכך, לא יחול על מפעיל אתר שירוחן כל אחריות למעשי הזולת לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בו אחראי לשיבושים, ליקויים, אי התאמה או אי הספקה של השירות באופן מלא או חלקי. כמו כן, אינו נושא באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע ומקורו בצדדים שלישיים.
 2. בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת המזמין לכל האמור בו לרבות כל ההתניות ובכל מקרה יהיו המזמינים באתר שירוחן בע"מ מנועים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך. האתר ו/או נותני השירות ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור. מפעיל אתר שירוחן או מי מטעמו אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אתר שירוחן ומפעיליו בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:

   א. איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.
   ב. שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של החברה, או מכל סבה אחרת.
   ג. חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.
   ד. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.
   ה. לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.
   ו. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים היות והאתר נמצא ברשת האינטרנט. הסיכונים נובעים ו/או עשויים לנבוע הן מגורמים טכנולוגיים-מדעיים והן מגורמים שהינם אנושיים.
   ז. כל המידע המוצג באתר מוצג כפי שהוא והחברה אינה אחראית בכל דרך ו/או אופן להתאמת המידע לצרכי הלקוח וכן, ליכולתו ו/או לאי יכולתו באופן חלקי ו/או מלא של הלקוח לעשות שימוש במידע האמור.
   ח. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.

בעלות וזכויות יוצרים

  זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינו הבלעדי של מפעיל האתר.

 1. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, פרט להורדה של מידע (download ) לצורך שימוש אישי של הלקוח בלבד לצורך ביצוע הזמנה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/ או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.
 2. הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב , לרבות כל לוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של נותני השירותים השונים המפורסמים באתר.
 3. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעיל.
 4. למפעיל שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באופן מוחלט ובלעדי והוא שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הודעה כלשהי.
 5. השימוש באתר הינו לצורך הזמנת שירותים ולצורך זה בלבד. אין לעשות ולא ניתן יהיה לעשות כל שימוש באתר ו/או במידע הנמסר בו לכל מטרה אחרת, בין אם מסחרית ובין אם לאו.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של האתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתם של בעלי האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הנם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

פרטיות וcookies

 1. האתר משתמש ב -Cookies ("קוקיות") לצורך פעולה שוטפת ותקינה. כפועל יוצא מכך, נאספים נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולש ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הם קבצי טקסט שיוצר הדפדפן לפי פקודה שיוצאת ממחשבי שירוחן. תוקפן של חלק מה- Cookies יפוג כאשר הגולש יסגור את הדפדפן ואילו אחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב הגולש. קבצי ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת דפים בהם ביקר הגולש, משך הזמן ששהה באתר, מאין הגיע לאתר, חיפושים שביצע בו ועוד.
 2. גולש שאינו מעוניין לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. לשם כך יש להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, מתוך תפריט האפשרויות של הדפדפן ניתן גם למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. עם זאת חשוב לדעת, כי שינוי הגדרות ומחיקת Cookies בדפדפן עלולים לגרום לפגיעה בחוויית הגלישה ולמניעת שימוש של הגולש בחלק מהשירותים והתכונות באתר שירוחן או באתרי אינטרנט אחרים.
 3. איסוף מידע: בזמן השימוש בשירותי האתר השונים, מצטבר מידע על הגולשים והרוכשים. חלק מהמידע שהגולשים מוסרים מרצונם, מזהה אותם אישית, בשמם ובכתובתם, ע"י מוצרים ושירותים שרכשו, או דרך אמצעי התשלום ששימשו אותם באתר. חלק אחר מהמידע אינו מזהה אותם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטים כאלה או אחרים שנמסרו. זהו מידע כללי וסטטיסטי מצטבר ברשומות האתר.
 4. רישום מרצון: במקום בו נדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותי האתר השונים, או בזמן רכישת מוצר באתר, מערכת האתר תבקש בצורה ברורה ובהירה , מידע הנחוץ לצורך השלמת הליך הרכישה/ ההזמנה ולאספקת המוצרים והשירותים.
 5. אגירת מידע: הנתונים שנאספים באתר נשמרים במאגרי המידע המאובטחים של חברתנו. החוק אינו מחייב למסור מידע זה, ועם זאת אי מסירת המידע תמנע מהלקוחות הגולשים שימוש בחלק משירותי ומוצרי האתר.
 6. השימוש במידע: במידע הנאסף ייעשה שימוש בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות שלנו, או על פי הוראות כל דין, וזאת בשל הצורך לאפשר את הפעילויות השוטפות הבאות:

    א. שימוש בשירותי האתר השונים
   ב. שיפור השירותים המוצרים והתכנים המוצעים לגולשי ולקוחות האתר
   ג. לצרכי תפעול, שינוי או עריכה וביטול שירותים תכנים ומוצרים קיימים
   ד. לאפשר רכישת שירותים ומוצרים באתר
   ה. על מנת לאפשר פרסום מידע מוצרים ותכנים

 7. חברתנו לא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים ובלתי מורשים.
 8. מסירת מידע לגורם אחר: החברה לא תעביר לצד שלישי את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף בנוגע לפעילותכם באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

   א. מידע הנדרש לצורך השלמת הליך הרכישה, אם תרכוש שירותים ומוצרים מצד שלישי המוצעים למכירה באתרנו.
   ב. אם תיקחו חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לצד שלישי ולחברה המוצגות באתר
   ג. בכל מקרה של מחלוקת משפטית , טענה, תביעה, דרישה או כל הליך משפטי, אם יהיו, ביניכם לבין החברה ואשר יחייבו חשיפת פרטים אלה
   ד. במקרה בו תבצעו באתר פעולות שהן בניגוד לדין ו/או נחזות כמנוגדות לדין ו/או במקרה של ניסיון לבצע פעולות כאלה, במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי וכללי השימוש שבאתרנו
   ה. במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיכם או את המידע אודותיכם לצד שלישי
   ו. בכל מקרה בו החברה תסבור, כי מסירת המידע תהיה נחוצה כדי למנוע נזקים חמורים לגוף או לרכוש של גורם אחר כלשהו

 9. אבטחת מידע: חברתנו מיישמת באתריה נהלים ומערכות עדכניים ומודרניים לאבטחת המידע. אף שנהלים ומערכות אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בהם כדי להעניק בטחון מוחלט. לכן, חברתנו אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן הרמטי ומוחלט מפני גישה וחדירה בלתי-מורשים למידע הנאסף המאוחסן בהם.